עדכוני העמותה

עדכון עמותה: מתלות לעצמאות – מפסיקים להיות תלויים. בונים עצמאות