אני ״השישים פלוס״

קטע מתוך הסרט ״When The Wind Blows"

אם תרצו תוכלו לקרוא לי בשם המחמיא והמלטף ״אוכלוסית בסיכון״ ואז אפשר לשחק עם האותיות – מאוכסנת, מסוכנת, מסכנה, מסכנת, אפילו מאופסנת, הכל מותר לכם בחסות החשכה שירדה, הכל.