פגיעה בעיקרון ההסכמה מדעת ודמוקרטיה: לעולם לא ידורו השניים בכפיפה אחת

לא ניתן לדבר על עיקרון ההסכמה מדעת (סעיף 13 לחוק זכויות החולה, הדורש הסכמה רצונית של מטופל לטיפול שמוצע לו לאחר שנמסר לו כל המידע לרבות הסיכונים הכרוכים בקבלת הטיפול והסיכוי שלו להצליח), מבלי לדבר על הרקע ההיסטורי שלו.
כדי להבין את חשיבותו של העיקרון והמשמעות הרחבה של איום הפגיעה בו, העולה כדי איום של ממש על חירות האדם, יש לחזור לתחילת המאה הקודמת, לשלטון הרייך השלישי וגרמניה הנאצית. יום השואה זו הזדמנות טובה להיזכר.