התאמה מטרידה ביותר בין כמות ומועד החיסונים לכמות הנפטרים!

התאמה מטרידה בין כמות החיסונים לכמות הנפטרים

מה קורה כאשר שמים על גרף אחד את כמות החיסונים שניתנים כל יום ואת כמות הנפטרים היומית?
להפתעתנו מוצאים התאמה מאוד מאוד הדוקה בין שני הגרפים.
הם עולים ביחד בגל השלישי, ויורדים ביחד בסיומו, ושוב עולים כעת בגל הרביעי עם תחילת מבצע החיסון השלישי.