חג סוכות שמח ותזכורת חשובה

חג סוכות שמח

ואהבת לרעך כמוך.
בימים אלה, בהם ההסתה מרימה את ראשה, בהם ראש הממשלה קורא לסכסוכים ופלגנות והשסע בעם גובר, רצינו להדגיש דווקא את מצוות “ואהבת לרעך כמוך”.