ברגעים אלו נשלח אליך למייל קישור כניסה לזום, כדאי לרשום לך ביומן את המועד.

נרשמת בהצלחה להשתתפות בפרק של חיסונים ללא צנזורה

ברגעים אלו נשלח אליך למייל קישור לזום שבו יערך השידור.

ניתן לשלוח שאלות לקראת השידור מכאן

 

הפרקים הקודמים של חיסונים ללא צנזורה: